Unitat d'Histologia

Unitat d'Histologia

La Histologia (del grec ιστός: histos "teixit") es la ciència que estudia tot el referent als teixits i les cèl·lules orgàniques a nivell microscòpic. Les primeres investigacions histològiques van ser possibles a partir de l’any 1600, quan es va incorporar el microscopi als estudis anatòmics. La instrumentació òptica disponible actualment permet una observació molt més precisa de tot tipus de mostres, des de la seva organització estructural macroscòpica fins a una observació a nivell intracel·lular.

La unitat d’histologia del Centre de Genètica Cardiovascular està equipada amb els instruments necessaris per tal de dur a terme un gran ventall de tincions, tant histoquímiques com immunohistoquímiques. Així mateix, podem realitzar marcatges simples, dobles, i triples, amb revelats òptics o fluorescents, depenent de les necessitats requerides.

Actualment estem duent a terme projectes de recerca focalitzats en patologies cardíaques caracteritzades per alteracions estructurals associades a la mort sobtada cardíaca. Entre les patologies cardíaques que estudiem hi ha la cardiomiopatia hipertròfica, la cardiomiopatia dilatada i la cardiomiopatia aritmogènica de ventricle dret.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com