Electrofisiologia bàsica

Electrofisiologia bàsica

Els estudis electrofisiològics són clau en la investigació de malalties en les quals una alteració genètica resulta en un funcionament anormal de les propietats elèctriques del cor. En aquest tipus d'alteracions, els gens que s'estudien són gens que codifiquen per canals iònics o altres proteïnes relacionades amb la funció d'aquests. Les mutacions que es detecten mitjançant el cribratge específic es reprodueixen en sistemes heteròlegs per així poder estudiar possibles alteracions en la funció dels canals iònics.

L'estudi dels canvis en les propietats elèctriques d'aquests canals, causats per les mutacions, dóna informació fonamental per confirmar el diagnòstic i per a la presa de decisions sobre el tractament dels pacients afectats per la malaltia hereditària. Els estudis electrofisiològics són sovint combinats amb estudis en models animals, per investigar com la mutació afecta l'equilibri elèctric del cor i predisposa a arítmies.

Els estudis electrofisiològics de canals iònics es realitzen també en cultius primaris, en miòcits humans i d'altres mamífers.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com