Cardiologia Molecular

Cardiologia Molecular

Mentre que el coneixement bàsic sobre les molècules fonamentals de la vida, com el DNA, l'RNA, les proteïnes i els metabòlits, ha crescut a bon ritme durant les últimes dècades, l'estudi de les interaccions entre aquestes molècules està, en general, molt menys desenvolupat, i és actualment de gran interès científic.

El grup de Cardiologia Molecular del Centre de Genètica Cardiovascular estudia aquells gens, i proteïnes, així com les interaccions entre ells, el funcionament anormal de les quals pot ser la causa de malalties cardiovasculars. En concret, aquesta unitat està dedicada a l'estudi de canals iònics cardíacs, que regulen la transmissió de l'impuls elèctric al cor, utilitzant tècniques de bioquímica i de biologia molecular. L'objectiu és comprendre quins factors regulen la expressió de canals iònics a partir del gen corresponent (Dr. Sara Pagans), com es transporta la proteïna a la membrana cel•lular (Dr. Marcel Vergés), quines modificacions post-traduccionals afecten la funció dels canals (Dr. Pedro Beltran) i, de forma molt especial, com afecten mutacions conegudes a la producció, transport i funció del canal iònic.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com