Genètica


 • Genètica

  Genètica

  La Unitat de Genètica del Centre de Genètica Cardiovascular investiga quins són els gens associats a la mort sobtada cardíaca, utilitzant eines de seqüenciació Sanger i Next Generation Sequencing. Es treballa en diferents projectes, tant de malalties monogèniques com poligèniques. Veure més

Electrofisiologia bàsica


 • Electrofisiologia bàsica

  Electrofisiologia bàsica

  Els estudis electrofisiològics són clau en la investigació de malalties en les quals una alteració genètica resulta en un funcionament anormal de les propietats elèctriques del cor. En aquest tipus d'alteracions, els gens que s'estudien són gens que codifiquen per canals iònics o altres proteïnes relacionades amb la funció d'aquests. Les mutacions que es detecten mitjançant el cribratge específic es reprodueixen en sistemes heteròlegs per així poder estudiar possibles alteracions en la funció dels canals iònics. L'estudi dels canvis en les propietats elèctriques d'aquests... Veure més

Histologia


 • Histologia

  Unitat d'Histologia

  La Histologia (del grec ιστός: histos "teixit") es la ciència que estudia tot el referent als teixits i les cèl·lules orgàniques a nivell microscòpic. Les primeres investigacions histològiques van ser possibles a partir de l’any 1600, quan es va incorporar el microscopi als estudis anatòmics. La instrumentació òptica disponible actualment permet una observació molt més precisa de tot tipus de mostres, des de la seva organització estructural macroscòpica fins a una observació a nivell intracel·lular. La unitat d’histologia del Centre de Genètica Cardiovascular està... Veure més

Recerca Clínica


 • Recerca Clínica

  Recerca Clínica

  El Centre de Genètica Cardiovascular participa en varis projectes lligats a la salut cardiovascular. El CGC investiga noves maneres de divulgar els bons hàbits de salut en els escolars i noves formes de controlar els factors de risc de les malalties cardiovasculars. Tanmateix participa en la detecció de nous factors de risc de mort sobtada i en projectes de prevenció de la mort sobtada i de les seves seqüeles en la comunitat. Veure més

Biologia Molecular


 • Biologia Molecular

  Cardiologia Molecular

  Mentre que el coneixement bàsic sobre les molècules fonamentals de la vida, com el DNA, l'RNA, les proteïnes i els metabòlits, ha crescut a bon ritme durant les últimes dècades, l'estudi de les interaccions entre aquestes molècules està, en general, molt menys desenvolupat, i és actualment de gran interès científic. El grup de Cardiologia Molecular del Centre de Genètica Cardiovascular estudia aquells gens, i proteïnes, així com les interaccions entre ells, el funcionament anormal de les quals pot ser la causa de malalties cardiovasculars. En concret, aquesta unitat està... Veure més

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com