ULTRASEQÜENCIACIÓ EN LA DIAGNOSI GENÈTICA

ULTRASEQÜENCIACIÓ EN LA DIAGNOSI GENÈTICA

GenCardio investiga les causes genètiques de la mort sobtada amb l'ús de les noves tecnologies d'ultraseqüenciació, avaluant nous gens i nous paràmetres d'anàlisi per a la millor detecció d'aquest risc.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com