• dedicació

    dedicació

  • perseverança

    perseverança

  • constància

    constància

ULTRASEQÜENCIACIÓ EN LA DIAGNOSI GENÈTICA

ULTRASEQÜENCIACIÓ EN LA DIAGNOSI GENÈTICA

GenCardio investiga les causes genètiques de la mort sobtada amb l'ús de les noves tecnologies d'ultraseqüenciació, avaluant nous gens i nous paràmetres d'anàlisi per a la millor detecció d'aquest risc.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2) 17290, Salt, Girona . Tel: 872 987087 · gencardio.diagnostics@gencardio.com