• dedicació

    dedicació

  • perseverança

    perseverança

  • constància

    constància

TRÀFIC INTRACEL·LULAR I LOCALITZACIÓ DE CANALS IÒNICS

TRÀFIC INTRACEL·LULAR I LOCALITZACIÓ DE CANALS IÒNICS

Investiguem mecanismes que regulen direccionament i localització subcel·lular de Nav1.5, la subunitat formadora del porus del canal de sodi cardíac. Utilitzem com a models cel·lulars línies de cardiomiòcits (H9c2, P19 i HL-1) i línies immortalitzades i fàcilment manipulables (HEK 293T, HeLa i MDCK). Sota expressió heteròloga de proteïnes en aquestes cèl·lules, tractem de (1) caracteritzar el tràfic intracel·lular de Nav1.5; (2) avaluar el paper de determinades regions de Nav1.5 potencialment implicades en la regulació del seu tràfic i localització subcel·lular; i (3) estudiar l’efecte en tràfic Nav1.5 d’alteracions en regions de la proteïna on coneixem mutacions familiars associades a malaltia cardíaca.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com