• dedicació

    dedicació

  • perseverança

    perseverança

  • constància

    constància

MORT SOBTADA A LES CANARIES

MORT SOBTADA A LES CANARIES

En col·laboració amb la Clínica San Roque. Investigació de les causes genètiques de mort sobtada a la Illa de Canàries, que han tingut 34 morts en joves en els darrers 20 anys.

Estem estudiant a més de 2500 persones d’una mateixa família. Fins ara hi ha més de 35 persones mortes i més de 200 afectades. Hem pogut descobrir la mutació, causant de taquicàrdia catecolaminèrgica, una patologia que indueix arítmies severes i mort sobtada i hem pogut adoptar mesures de prevenció de mort sobtada. No hi ha hagut més morts en els pacients tractats. Els estudis funcionals de la mutació han demostrat que la mutació augmenta l'alliberament de calci i predisposa a arítmies.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com