• dedicació

    dedicació

  • perseverança

    perseverança

  • constància

    constància

L'EXPRESSIÓ DE LES PROTEÏNES A LES MIOCARDIOPATIES

L'EXPRESSIÓ DE LES PROTEÏNES A LES MIOCARDIOPATIES

Gencardio investiga les cardiomiopaties arritmogèniques associades a mort sobtada cardíaca, principalment cardiomiopatia arritmogènica de ventricle dret i cardiomiopatia dilatada. En mostres post-mortem humanes realitzem tincions histoquímiques i immunohistoquímiques, i mitjançant l'anàlisi microscòpica òptica i fluorescent estudiem les modificacions tissulars i localització/expressió de proteïnes al miocardi. També estudiem aquestes patologies des d'una vessant in vitro, mitjaçant la qual podem analitzar la localització/expressió cel·lular de proteïnes desmosòmiques portadores de defectes genètics responsables de cardiomiopatía arritmogènica de ventricle dret. Això ens permet determinar els mecanismes cel·lulars que indueixen aquesta patologia.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com