• dedicació

    dedicació

  • perseverança

    perseverança

  • constància

    constància

ELECTROFISIOLOGIA BÀSICA EN LA SINDROME DE BRUGADA

ELECTROFISIOLOGIA BÀSICA EN LA SINDROME DE BRUGADA

Estudis de regulació del canal de sodi cardíac per part de les seves subunitats. Una malaltia cardíaca associada a mort sobtada pot ser provocada de manera indirecta si alguna de les proteïnes accessòries no és òptim. L’estudi de possibles interaccions proteiques ens permet la identificació de nous gens candidats associats a la mort sobtada.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com